ਮਲਟੀਪਲ ਸਕਮੋਰਲ ਹਰਨੀਆ

ਲੇਖਕ: ਡਾਕਟਰ ਏਨੁਲਿਨ ਏ. ਏ.

ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੈਟਸਲੀਜ ਡਿਸਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਵੱਖਰੇ ਖੰਭੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਸਦਾ ਕਾਰਜ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੋਵੇਂ ਹੈ.

ਲਾਕਿੰਗ ਪਲੇਟ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਘਣਤਾ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵੇਟੇਬ੍ਰਲ ਡਿਸਕ ਤੋਂ ਵਰਟੈੱਰਾ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੋਰਮ ਦੇ ਹੌਰਨੀਆ

ਸ਼ਰਮਾਲਿਆ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਰੀਨੀਅਸ

ਲੇਖਕ: ਡਾਕਟਰ ਕੁਜਨੇਟਸੋਵ ਐੱਮ. ਏ.

ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਅਕਸਰ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੰਟਰਵੇਟੇਬ੍ਰਲ ਹਰੀਨੀਆ - ਸਕਮੋਰਲ ਦੀ ਹੌਰਨੀਆ. ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਡਿਸਕਸ ਦੀ ਇੱਕ ਡੀਜਨਰੇਟਿਵ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ. ਇਹ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਸਕਮੋਰਲ ਦੀ ਹੌਰਨੀਆ ਇੱਕ ਜਮਾਂਦਰੂ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ.

ਬਾਲਗ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਬੋਲੀਕਲ ਹਰੀਨੀਆ ਓਪਰੇਸ਼ਨ

ਲੇਖਕ: ਪੇਟ ਦੇ ਸਰਜਨ ਡੈਨੀਸੋਵ ਐਮ

ਅਿੰਬਿਲਿਕ ਹਰੀਨੀਅਸ ਬਾਲਗ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੁਰਲੱਭ ਹਨ, ਹਰਨਿਆਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 5% ਹੈ. ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ: ਬਾਰ ਬਾਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕਸ.

ਡਾਇਆਫ੍ਰਾਮਮੈਟਿਕ ਹੌਰਨੀਆ ਲਈ ਡਾਈਟ

ਲੇਖਕ: ਡਾਕਟਰ ਡੇਰੁਸ਼ੇਸ਼ ਏ.ਐਨ.

ਡਾਇਪ੍ਰੈਮੈਮੀਟਿਕ ਹਰੀਨਾਸ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਮ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਟ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਕਈ ਰੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਇਆਫ੍ਰਾਮਮੈਟਿਕ ਹਰੀਨੀਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਭੋਜਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਿੰਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ corpus luteum ਦਾ ਹਾਈਪਰਫੁਨੈਂਸ਼ਨ

гинеколог Амбросова И.А. ਲੇਖਕ: ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਐਂਬਰੋਸੋਵਾ ਆਈ. ਏ.

ਅਫ਼ਸੋਸਜਨਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ corpus luteum ਦੀ ਹਾਈਫੁਨੈਂਸ਼ਨ ਲਗਭਗ 47% ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਮੁੜ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ.

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਪਤਾਲ ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਲੇਖਕ: ਡਾਕਟਰ ਡੋਬਰੀਯੈਨਟਸ ਏ.ਆਈ.

ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦਿਖਾਏਗਾ ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਮਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਸਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ.
ਬਹੁਤ ਅਕਸਰ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦਾ ਗੱਠਾ ਹੈ ਕੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ?

ਕੀ ਮੈਂ ਪੀਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਤਾਲ ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

гинеколог Амбросова И.А. ਲੇਖਕ: ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਐਂਬਰੋਸੋਵਾ ਆਈ. ਏ.

Corpus luteum ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਠ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਉਪਜਾਊ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ.

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਮੌਖਿਕ ਗੌਣ ਦੀ ਸਫਾਈ

ਲੇਖਕ: ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਪੋਲੇਵਸਕਾਇਆ ਕੇਜੀ

ਗਰਭਵਤੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੜ ਅੰਗੂਠੀ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਦੰਦਾਂ-ਜਬਾੜੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਡ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ ਭਰੂਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਫਲੋਰਾਈਨ,

ਪੱਤਰ ਸੰਚਾਰ ਲਈ: ਸਰਜਨ- live@yandex.ru