ਕਾਰਡਿਕ ਐਰਥਮਿਆਜ ਲਈ ਫਸਟ ਏਡ

ਲੇਖਕ: ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰ ਡੇਰੁਸ਼ੇਸ਼ ਏ.ਐਨ.

ਅਰੇਰਥਮੀਆ ਇੱਕ ਅਸਧਾਰਨ ਦਿਲ ਦੀ ਧੁਨੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ- ਅੱਸੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ (ਟੀਚਾਈਕਾਰਡੀਆ) ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ - ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ (ਬ੍ਰੈਡੀਕਾਰਡਿਆ).

ਉਸਦੇ ਬੰਡਲ ਦੇ ਸੱਜੇ ਲੱਤ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ

ਲੇਖਕ: ਕਾਰਡੀਆਲੋਜਿਸਟ ਮਰਟਰ ਐਮ.ਵੀ.

ਉਸਦੇ (ਸੱਜੇ) NBPNG ਦੇ ਸੱਜੇ ਬੰਡਲ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਉਸਦੇ ਬਿਜਲਈ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਣੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਆਵੇਦਨ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ.

ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਬੰਡਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ

ਲੇਖਕ: ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਤੇਵਾ ਮਾਰਗਾਰੀਤਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਅਲੈਕਟੋਕੋਡਾਈਗ੍ਰਾਗ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ: ਇੱਕ ਚੀਤਾਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਚੂਸਣ ਦੇ ਕੱਪ ਨਾਲ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਢੇਰ, ਅਤੇ ਰਹੱਸਮਈ ਕਰਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਟੇਪ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ. ਇਹ ਦੰਦ ਅਤੇ ਟਿੱਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਈਸੀਜੀ ਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਪਰ, ਮਾਹਿਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸੰਭਵ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਚੈਨੀ ਸੰਖੇਪਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ- ਪੀਬੀਐਨਪੀਜੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸੱਜੀ ਬੰਡਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਕਾਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਸੰਕੇਤ

ਲੇਖਕ: ਡਾਕਟਰ ਕੁਜਨੇਟਸੋਵ ਐੱਮ. ਏ.

ਕਾਰਡੀਅਕ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਬਾਈਪਾਸ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਮੁੱਖ ਸੰਕੇਤ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕਾਰਡੀਆਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੰਦਰਭ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

- 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਖੱਬੀ ਕਰੌਨੇਰੀ ਧਮਣੀਆ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ;

- ਸਾਰੇ ਕੋਰੋਨਰੀ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ 70% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨਾ;

ਅਟਰੋਵੈਂਟੈਂਟਰੀਅਲ ਬਲਾਕ 2 ਡਿਗਰੀ

ਲੇਖਕ: ਡਾਕਟਰ ਤਟੀਨੀਟਸਯੈਨ ਵੀ ਏ. ਏ.

ਅਟਰੋਵੈਂਟੈਂਟਲ ਬਲਾਕ ਦੂਰੀ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਬਲਾਕ ਦੂਰੀ ਡਿਗਰੀ, ਵੈਂਟਰਿਕਲਸ ਨੂੰ ਅਟੀਰਿਓਵੇਰੇਂਟਿਕਲ ਨੋਡ ਰਾਹੀਂ ਉਲਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਆਲੋਚਿਨ ਦੇ ਵਿਘਨ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਡਿਪਰੋਸਪੇਨ ਨਾਕਾਬੰਦੀ - ਸੰਕੇਤ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਤਕਨੀਕ, ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ

ਲੇਖਕ: ਡਾਕਟਰ ਕੋਵੀਰੋਵਾ ਐੱਲ

ਦਰਦ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ, ਤੰਤੂ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਇਲਾਜ ਦੀ ਇਹ ਵਿਧੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਸਾਜ, ਮੈਨੁਅਲ ਥਰੈਪੀਐਪੀ, ਇਕੁਏਪੰਕਚਰ, ਸਰਜੀਕਲ ਢੰਗ.

ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਕਮ, ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਜਤਨ.

ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ Androgen ਨਾਕਾਬੰਦੀ

ਲੇਖਕ: ਡਾਕਟਰ ਏ. ਯੂ

ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਡਰਰੋਜਨ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ. ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਟਿਊਮਰ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਲਿੰਗੀ ਹਾਰਮੋਨਾਂ (ਐਂਡਰਿਜਨ) (ਟੇਸਟ ਟੋਸਟੋਨ) ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

ਸਰਵਾਈਕਲ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ

ਲੇਖਕ: ਡਾਕਟਰ ਸਲੋਮੀਕੋਵਾ ਈ.ਵੀ.

ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਵਾਰ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦਨਾਕ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਅਜਿਹੇ ਦਰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਸਰਵਾਈਕਲ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਡੀਜਨਰੇਟਿਵ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ-ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਓਸਟੋਚੌਂਡ੍ਰੋਸਿਸਿਸ. ਗਰਦਨ ਵਿਚ ਦਰਦ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਉਪਚਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ. ਇਹ ਇਲਾਜ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿਕਿਤਸਕ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਹੈ.

SA-blockade 1 ਡਿਗਰੀ 2 ਟਾਈਪ

ਲੇਖਕ: ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਏ. ਏ.

ਦਿਲ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸੀਨੋਟ੍ਰੀਅਲ ਮਿਸ਼ਰਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਕਈ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹਾਲਤ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੀ ਡਿਗਰੀ 1 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਇਹ ਦਿਲ ਵਿਚ ਚਲਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਨਿਊਨਤਮ ਹਾਰ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ, ਇਸਦੇ ਸਿਨਾਟੋਰੀਅਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ.

ਉਸਦੇ ਖੱਬੇਪਾਸੇ ਦੇ ਬੰਡਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ

ਲੇਖਕ: ਪੁਨਰਵਾਸ ਡਾਕਟਰ ਮਸਲਕ ਏ. ਏ.

ਦਿਲ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਅੰਗ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕਮੈਂਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਰਵਿਸ ਅਤੇ ਐਂਸੌਕਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ. ਇਹ ਅੰਗ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਅਲ ਬੈਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਹੂ ਪੰਪ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪੰਪ ਹੈ, ਦਿਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ

ਦਿਲ ਦੇ ਸੱਜੇ ਵੈਂਟਿਲ ਦਾ ਨਾਕਾਬੰਦੀ

ਲੇਖਕ: ਕਾਰਡੀਆਲੋਜਿਸਟ ਯੂ.ਵੀ. ਕੁਲਜੀਨਾ

ਇਹ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸੀਜੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਅਗਾਧ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਮੌਜੂਦ ਨਿਦਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਦਿਲ ਦੀ ਸੱਜੀ ਤੰਤੂ ਦੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਇਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਗਲਤ ਨਾਮ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ "ਬਲਾਕਡੇਜ਼" ਅਤੇ "ਵੈਂਟਿਲਿਕਸ" ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ.

ਉਸਦੇ ਬੰਡਲ ਦੇ ਸੱਜੇ ਲੱਤ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ

ਲੇਖਕ: ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਏ. ਏ.

ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਡਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੈ. ਉਸ ਦੇ ਬੰਡਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਸੰਚਾਲਨ ਸਾਰੇ ਕਾਰਡੀਆਕ ਕੋਸ਼ੀਕਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਿਤ ਸੰਕਨਾਪਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਅੰਗ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ.

ਪੱਤਰ ਸੰਚਾਰ ਲਈ: ਸਰਜਨ- live@yandex.ru